Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r.

 

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

SPN.III.MC.77240-532/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. USa ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Raszyn, w obrębie Jaworowa, oznaczoną jako działka ew. nr 776 o pow.