obrazek

Szanowni Państwo,

przystępujemy do kolejnego etapu prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja społeczna i Terytorialna. Pierwszy etap - diagnozy sytuacji w Gminie został zakończony podjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn dnia 6 października 2016 r. Wyznaczono dwa podobszary, które stanowią obszar rewitalizacji:

Podobszar I obejmuje następujące ulice z sołectw Nowe Grocholice, Raszyn I oraz Raszyn II:

Pruszkowska, Sikorskiego, Trakt Grocholicki, Popularna, Księżycowa, Robotnicza, Błotna, Stawowa, Moniuszki, Partyzantów, Dzika, Kopernika, Ciasna, Własna, Jesienna, Dolna, Waryńskiego, Wiejska, Sienkiewicza, Wiosenna, Łączna, Kościelna, Ogrodowa, Zacisze, Wąska, Poprzeczna, Słoneczna, Unii Europejskiej, Prosta, Poniatowskiego, Żeromskiego, Słowikowskiego, Reymonta, Wolska, Mokra, Szkolna, Graniczna, Pruszkowska, Zielona, Aleja Krakowska, Na Skraju, Wysoka, Jeziorna, Finałowa, Lipowa, Projektowana, Matejki, Łąkowa, Polna, Wybickiego, Jesienna, Grocholicka, Krótka, Wodna, Niska, Mickiewicza, Dobra, Gałczyńskiego, Godebskiego, Broniewskiego, Chopina, Bliska, Sasanki, Dolna, Brzozowa, Sokolnickiego, Pastelowa, Młynarska, Wschodnia, Kościuszki, Sportowa.

Podobszar II obejmuje następujące ulice z sołectwa Falenty:

Azalii, Wrzosowa, Opackiego, Magnolii, Kaczeńcowa, aleja Hrabska.

Obecnie rozpoczynamy etap opracowania Programu Rewitalizacji. Oznacza to przystąpienie do opisu przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji (w dwóch podobszarach). W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja pozwoli na zmniejszenie skali zdiagnozowanych problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych (opisanych w dokumencie Diagnozy do Programu Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja społeczna i Terytorialna dostępnej na BIP Urzędu Gminy).

Nabór kart przedsięwzięć trwa od 3.11.2016 r. do 13.11.2016 r.