obrazek

Zaproszenie do udziału w spacerach badawczych - informacja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna zapraszamy Państwa do udziału w spacerach badawczych, które odbędą się w dniu 15.11.2016 r. Celem spaceru jest poznanie problemów i potrzeb mieszkańców. Jest to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę przestrzeni oczami jej użytkowników, jest to rodzaj konsultacji społecznych opartych na dialogu z lokalną społecznością: mieszkańcami, przedstawicielami samorządu, liderami opinii, organizacjami pozarządowymi. Spacer będzie poprzedzony rozmową z uczestnikami, podczas której mieszkańcy wskazują na mapie występowanie miejsc zdegradowanych, czyli takich w których skupiają się problemy (w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej). Miejsca, które zostały zlokalizowane na mapie będą stanowiły trasę spaceru.

Miejsca spacerów na obszarze rewitalizacji:

1. Podobszar I (część osiedla Raszyn I i Raszyn II oraz sołectwa Nowe Grocholice)

15:00 - 17:00 - zapraszamy wszystkich interesariuszy: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sołtysów i zarządców osiedli, radnych gminy i inne osoby zainteresowane. Miejsce zbiórki: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A

2. Podobszar II (część sołectwa Falenty)

15:00 - 17:00 - zapraszamy wszystkich interesariuszy: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sołtysów i zarządców osiedli, radnych gminy i inne osoby zainteresowane. Miejsce zbiórki: przy Pałacu w Falentach w Alei Hrabskiej.

Program rewitalizacji to zbiór kompleksowych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach gminy, w których zdiagnozowano występowanie problemów społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, infrastrukturalnych lub środowiskowych.

Spacery badawcze są kolejną formą włączenia interesariuszy w opracowanie dokumentu GPR. Do tej pory, w ramach szeroko pojętej partycypacji społecznej (od początku sierpnia 2016 r.), zostały przeprowadzone badania społeczne, spotkanie diagnostyczne, konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (w różnych formach), spotkanie projekcyjne (warsztat). Wszystkie informacje ze spotkań są na bieżąco uzupełniane i zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy http://www.bip.raszyn.pl/?c=530 (wejście przez stronę http://www.raszyn.pl - zakładka „Informator” - następnie zakładka ”Program rewitalizacji…”).

Jednocześnie przypominamy że od 3.11.-13.11.2016 r. trwa nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wszyscy interesariusze: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, sołtysi i zarządcy osiedli, radni gminy i wszystkie zainteresowane podmioty, mogą zgłosić swój pomysł na przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez wypełnienie formularza karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Cały czas jest prowadzony punkt konsultacyjny w Centrum Kultury Raszyn, w którym można pobrać formularz karty przedsięwzięcia w formie papierowej (dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy oraz na stronie do konsultacji społecznych Cyfrowa Demokracja http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/karta-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-w-raszynie

Bardzo zależy nam, aby dokument Gminnego Programu Rewitalizacji jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w konsultacjach społecznych.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z przedstawicielem Urzędu Gminy Krystyną Smolichą, ksmolicha@raszyn.pl, bądź z przedstawicielem wykonawcy zamówienia: Martą Masłowską (tel. 22 630 98 34, m.maslowska@respublic.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!