obrazek

Informacja o przedłużeniu terminu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna

Szanowni Państwo,

informuję o przedłużeniu okresu składania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dnia 21.11.2016 r.

Formularz można pobrać na stronie BIP Urzędu Gminy Raszyn http://www.bip.raszyn.pl/?c=530 (Wejście przez stronę http://www.raszyn.pl – zakładka „Informator” – następnie zakładka ”Program rewitalizacji…”) oraz na portalu do konsultacji społecznych Cyfrowa Demokracja http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/karta-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-wraszynie.

Wypełniony formularz można złożyć w następującej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: m.maslowska@respublic.pl, w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” lub
  • wypełniając formularz elektroniczny na stronie http://cyfrowademokracja.pl/konsultacjespoleczne/karta-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-w-raszynie.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a , 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”
  • bezpośrednio na biuro podawcze w Urzędzie Gminy Raszyn (Raszyn, ul. Szkolna 2a), w godzinach pracy urzędu.

Prowadzony jest również punkt konsultacyjny w Centrum Kultury Raszyn, w którym można pobrać formularz karty przedsięwzięcia w formie papierowej (dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00).

Wójt Gminy Raszyn