PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W URZĘDZIE GMINY RASZYN W 2018 ROKU

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Robota budowlana/ usługa/ dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł brutto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

[kwartał]

1

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

529 700 zł

I kwartał 2018 r.

2

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów zabaw i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

434 965 zł

I kwartał 2018 r.

3

Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ładach (dostawa w etapach)

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

2 548 575 zł

I kwartał 2018 r.

4

Budowa chodnika w ul. Opackiego i po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej w Jankach (od wiaduktu do ul. Przelotowej)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

229 844 zł

I kwartał 2018 r.

5

Przebudowa ul. Spacerowej we wsi Rybie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 566 554 zł

I kwartał 2018 r.

6

Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Janki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

3 749 107 zł

I kwartał 2018 r.

7

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania budowlanego realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

169 924 zł

I kwartał 2018 r.

8

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/ budowy dróg oraz ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Jankach, Sękocinie Nowym (odc. Falencka – Reja)

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

344 600 zł

 

I/ II kwartał 2018 r.

9

Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Raszynie

Dostawa

Przetarg nieograniczony

1 845 000 zł

II kwartał 2018 r.

10

Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 143 862 zł

II kwartał 2018 r.

11

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w miejscowości Janki i Falenty

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

753 532 zł

II kwartał 2018 r.

12

Przebudowa ul. Ukośnej we wsi Jaworowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 506 348 zł

II kwartał 2018 r.

13

Przebudowa  ul. Zacisze i ul. Waryńskiego we wsi Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 700 000 zł

II kwartał 2018 r.

14

Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS

Usługa

Przetarg nieograniczony

2 152 500 zł

II kwartał 2018 r.

15

Budowa oświetlenia dróg gminnych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

220 000 zł

II kwartał 2018 r.

16

Roboty remontowe w szkołach podstawowych
i przedszkolach na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

355 000 zł

II kwartał 2018 r.

17

Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

385 000 zł

II kwartał 2018 r.

18

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej we wsi Dawidy Bankowe

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

148 283 zł

II kwartał 2018 r.

19

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej we wsi Janki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

5 661 187 zł

II kwartał 2018 r

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rozbrat
 we wsi Falenty Nowe

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

288 877 zł

II kwartał 2018 r.

21

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osińskich we wsi Falenty Nowe

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 196 540 zł

II kwartał 2018 r.

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Falenty Nowe , sięgacz w ul. Willowej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

196 618 zł

II kwartał 2018 r.

23

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej we wsi Falenty Nowe

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

231 863 zł

II kwartał 2018 r.

24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Falenty Nowe – sięgacz ul. Droga Hrabska

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

338 156 zł

II kwartał 2018 r.

25

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

160 000 zł

II/ III kwartał 2018 r.

26

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Usługa

Przetarg nieograniczony

170 000 zł

II/ III kwartał 2018 r.

27

Zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania Centrum integracji społeczno kulturalnej w ramach adaptacji budynku Austerii

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

 

184 500 zł

 

II/ III kwartał 2018 r.

28

Przebudowa ul. 6-sierpnia we wsi Słomin

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 703 643 zł

III kwartał 2018 r.

29

Przebudowa ul. Partyzantów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200 000 zł

III kwartał 2018 r.

30

Wykonanie przepustu w ul. Jaworowej/Narożnej we wsi Jaworowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

433 419 zł

III kwartał 2018 r.

31

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn:

- Wywóz nieczystości płynnych

- Wynajem i serwis przenośnych kabin WC

- usuwanie wyrobów zawierających azbest

- likwidacja dzikich wysypisk

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

761 222 zł

 

III kwartał 2018 r.

32

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2018 – 2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

650 000 zł

IV kwartał 2018 r.

33

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Słomin, ul. Jagodowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

98 303 zł

IV kwartał 2018 r.

 

34

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niedźwiadka we wsi Słomin

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

204 651 zł

IV kwartał 2018r.

35

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka we wsi Laszczki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

566 838 zł

IV kwartał 2018 r.

36

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej we wsi Sękocin Nowy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

40 391 zł

IV kwartał 2018 r.

37

Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowskiego we wsi Janki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

135 900 zł

IV kwartał 2018 r.

38

Budowa przydomowych przepompowni w miejscowości Janki – ul. Godebskiego

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

424 436 zł

IV kwartał 2018 r.