Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.10.2021

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

 

 

Wójt Gminy Raszyn informuje iż zakończyła się procedura naboru na stanowisko PODINSPEKTOR W Referacie Spraw Obywatelskich.

 

Do zatrudnienia wybrana została  Pani  Paulina Kazubska, zamieszkała w Laszczkach.

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Panią Paulinę Kazubską. Kandydatka spełniła wymagania naboru, ponadto wykazała się największą spośród kandydatek wiedzą merytoryczną w zakresie realizowanych zadań przez Referat.