ZP.271.1.4.2021.DC

Raszyn, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, sanitarnej, ogólnobudowlanej oraz nadzoru nad pracami konserwatorskimi dla inwestycji pn.: „Adaptacja Austerii na Centrum integracji społeczno – kulturalnej w Raszynie – etap 2” przeznaczona została kwota, odpowiednio dla każdego zadania:

Zadanie nr 1

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wraz z zagospodarowaniem ternu”

133 976,36 zł brutto

 

Zadanie nr 2

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej wraz z zagospodarowaniem ternu”

111 646,95 zł brutto

 

Zadanie nr 3

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej wraz z zagospodarowaniem ternu”

200 964,52 zł brutto

 

Zadanie nr 4

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi”

35 055,00 zł brutto