ZP.271.1.6.2021.DC

Raszyn, dnia 27 maja 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn, przeznaczona została kwota: 6 930 782,23 zł brutto