ZP.271.2.2.2021.DC

Raszyn, dnia 28 października 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn w 2022 roku z podziałem na zadania”,  przeznaczona została kwota odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – 198 313,80 zł brutto

Zadanie nr 2 – 219 632,66 zł brutto