INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Raszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 7,
 • Nr 2, w liczbie 10,
 • Nr 3, w liczbie 7,
 • Nr 4, w liczbie 7,
 • Nr 5, w liczbie 7,
 • Nr 6, w liczbie 9,
 • Nr 7, w liczbie 7,
 • Nr 8, w liczbie 7,
 • Nr 9, w liczbie 7,
 • Nr 10, w liczbie 7,
 • Nr 11, w liczbie 6,
 • Nr 12, w liczbie 8,
 • Nr 13, w liczbie 6.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II

Kinga Hulak